Монолитни къщи с необичайна форма
Монолитни къщи с необичайна форма
Двуетажна монолитна къща с площ на покритие 153 кв.м.
Монолитни къщи с необичайна форма
Проект за едноетажна монолитна къща с площ 85,2 кв.м.